(0)

Ανακατασκευή κλαρίνου

Πριν

Μετά

Αντικατάσταση τρυπών λόγω προβλημάτων από την πάροδο τoυ χρόνου και για βελτίωση της τονικότητας.

Ανακατασκευή των συνδέσεων λόγω φθοράς του χρόνου και λόγω σπασίματος.

Ράψιμο και κλείσιμο ρωγμών.