(0)

Γενικό σέρβις και αντικατάσταση επιμετάλλωσης από nickel σε white bronze.

Πριν

Μετά